Kontakt

Thomas

Thomas Nygren

Projektledare

thomas.nygren@edu.uu.se

telefon

Thomas Nygren är docent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.

Hans forskningsintresse omfattar digitaliseringens effekter på undervisning, kritiskt tänkande och mänskliga rättigheter. Hans tidigare forskning har publicerats i böcker och tidskrifter om historieundervisning, digital humaniora, historia, media och utbildningsvetenskap.

Hans aktuella forskningsprojekt undersöker, förutom Nyhetsvärderaren, elevers läskunnighet i nya medier, globalt medborgarskap i nio länder och kritiskt tänkande över ämnesgränser.

Fredrik

Fredrik Bronéus

Projektkoordinator

Fredrik@v-a.se

070-799 07 91

Fredrik Bronéus är

kontakt_Rityta 1

Mona Guath

forskare

mona.guath@psyk.uu.se

telefon

Mona Guath är PhD i kognitionspsykologi vid institutionen för psykologi, Uppsala universitet.

Hennes forskningsintressen omfattar komplex beslutsfattande och informationsprocessande i digitala miljöer. Tidigare forskning omfattar studier om hur digital feedback kan underlätta minskning av elkonsumtion och hur källa och presentationsformat påverkar hur människor tar till sig informationen.

Aktuella projekt är Nyhetsvärderaren och miljövänliga nudges i en online-miljö.

Copyright © 2019 Nyhetsvärderaren. All Rights Reserved. | Nyhetsvärderaren by ellenfranzen
Scroll Up