Om projektet

NYHETSVÄRDERAREN
Forskning om digital källkritik

Nyhetsvärderaren handlar om källkritik i digitala medier. I projektet samarbetar forskare, lärare och elever för att tillsammans:

  • undersöka vilka nyheter som rör sig i svenska tonåringars nyhetsflöden
  • utveckla ett verktyg för att lära elever källkritik i digitala medier.

Med hjälp av ett digitalt verktyg samlar eleverna in, kategoriserar och analyserar nyheter på ett vetenskapligt sätt. På detta sätt får de träning i att källkritiskt granska nyheter i sina egna flöden, samtidigt som de bidrar till ny kunskap om vilka slags nyheter unga tar del av.

Falska nyheter kan lura vem som helst

I dagens medielandskap får många människor, särskilt ungdomar, ofta information om aktuella händelser genom internetsajter och sociala medier. Samtidigt använder olika aktörer medierna för att sprida rädsla och fördomar via falska nyheter. Forskning om källkritik tyder på att det inte räcker med hög utbildning och ett allmänt kritiskt förhållningssätt för att kunna tolka nyheter på ett bra sätt. Alla kan luras av falska nyheter – oavsett om man är grundskoleelev eller professor. Det bästa sättet att avgöra om nyheter går att lita på eller ej är att följa vissa vetenskapliga principer. Dessa principer används i Nyhetsvärderaren och finns förklarade i det material som vi använder.

Gott om trovärdiga nyheter

Det är viktigt att minnas att det förstås också finns mängder av trovärdig information på nätet. Att tro att alla ljuger är lika fel som att förutsätta att alla talar sanning. Hotet från falska nyheter ska varken underskattas eller överdrivas. I Nyhetsvärderaren ser vi falska nyheter som en utmaning som vi tillsammans hjälps åt att granska vetenskapligt.

Bakgrund

Projektet Nyhetsvärderaren startade 2017 som ett massexperiment i ForskarFredags regi. Ett fortsättningsprojekt tog vid 2018 och kommer att avslutas våren 2020. Målet är att verktyget då ska kunna användas av både skolor och allmänheten.

Som en del av fortsättningsprojektet genomfördes Nyhetsvärderaren Valspecial hösten 2018, där elever hjälpte forskare att undersöka vilka nyheter som rörde sig i ungas nyhetsflöden inför svenska riksdagsvalet.

Nyhetsvärderaren är ett samarbete mellan Vetenskap & Allmänhet, Uppsala universitet och RISE Interactive. Projektet finansieras av Vinnova och Uppsala universitet.

Copyright © 2019 Nyhetsvärderaren. All Rights Reserved. | Nyhetsvärderaren by ellenfranzen
Scroll Up