Forskning

Denna sida ska länka till Medborgarforskning och Resurser

Forskarna

Thomas Nygren

Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post: thomas.nygren@edu.uu.se

Jag är universitetslektor i didaktik i Uppsala och docent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Umeå universitet. Mitt breda forskningsintresse omfattar bland annat utbildning för internationell förståelse, historiskt tänkande, digital kompetens, kritiskt tänkande och mänskliga rättigheter. Min tidigare forskning, genomförd även i Umeå och Stanford, har publicerats i böcker och tidskrifter om historia, utbildningsvetenskap och digital humaniora.

I ”Nyhetsvärderaren” studerar jag tillsammans med forskare i psykologi, media, IT samt designers och tusentals ungdomar trovärdigheten i ungas nyhetsflöden och hur digitala verktyg kan användas för att främja digital källkritik.

Copyright © 2019 Nyhetsvärderaren. All Rights Reserved. | Nyhetsvärderaren by ellenfranzen
Scroll Up