Källkritik och trovärdighet

METODER FÖR ATT AVGÖRA TROVÄRDIGHET

Forskning om källkritik tyder på att det inte räcker med hög utbildning och ett allmänt kritiskt förhållningssätt för att kunna tolka nyheter på ett bra sätt. Enligt forskningsresultaten verkar det vara svårt för alla människor att navigera i den digitala nyhetsfloden – oavsett om man är barn, tonåring eller professor. Alla kan luras av vinklade och falska nyheter.

Det bästa sättet att avgöra om nyheter går att lita på eller ej är att följa vissa vetenskapliga principer och hantera nyheter på samma sätt som professionella nyhetsgranskare.

För att kritiskt utvärdera en nyhet behöver man:

Lära sig ett nytt tankesätt
Träna upp den kritiska blicken
Använda nätets resurser som stöd (Wineburg & McGrew, 2016).

Det är främst tre frågor som är viktiga att tänka på när man på ett vetenskapligt sätt värderar nyheters trovärdighet:

1. Vem är avsändaren och vilka avsikter har hen?
2. Vilka bevis finns för olika påståenden i nyheten?
3. Vad säger andra oberoende källor?

Den senaste forskningen visar att professionella nyhetsgranskare utnyttjar nätets resurser för att avgöra hur trovärdig avsändaren är. Här kan sökmotorer (som Google) och uppslagsverk (som Wikipedia) användas för att ta reda om de som står bakom informationen har grumliga avsikter.

Nyhetsgranskare tittar på vilka bevis som används för olika påståenden i nyheten. Är det exempelvis forskningsresultat, statistik från myndigheter eller personliga berättelser?

De söker också snabbt, men kritiskt, reda på hur nyheten framställs i andra oberoende källor, till exempel trovärdiga nyhetsbyråer.

Det räcker alltså inte att läsa nyheten noggrant eller att klicka sig vidare på samma sajt. För att avgöra trovärdigheten måste man lämna sidan och hitta andra uppgifter på andra webbplatser.

Att avgöra trovärdigheten på en nyhet kan verka enkelt, men det krävs fokus och erfarenhet för att ingående granska en nyhet. Man behöver dessutom viljan och förmågan att lämna den sida man är på, för att aktivt söka reda på annan information. I den digitala världen är detta särskilt svårt eftersom online-medier stimulerar en snabb och ytlig informationshantering, genom braskande rubriker, korta texter, och vinklade träfflistor baserade på popularitet och nätvanor hos användaren.

Copyright © 2019 Nyhetsvärderaren. All Rights Reserved. | Nyhetsvärderaren by ellenfranzen
Scroll Up