Medborgarforskning

Medborgarforskning

Nyhetsvärderaren är ett exempel på medborgarforskning, eller citizen science där forskare och icke-forskare tar fram ny kunskap tillsammans. Ofta handlar det om att icke-forskare hjälper forskare samla in eller klassificera stora mängder data. Det kan till exempel vara att räkna pingviner på fotografier, bedöma formen på galaxer, transkribera gammal handskrift eller att rapportera in växt- eller djurarter som man hittar i naturen. Många olika projekt går att delta i via webben.

I massexperimentet Nyhetsvärderaren hjälpte forskare, lärare och elever åt att tillsammans på ett vetenskapligt sätt granska vilka nyheter som finns i unga människors digitala nyhetsflöden och hur trovärdiga ungdomarna själva anser att nyheterna är.

I Nyhetsvärderaren valspecial hjälpte forskare, lärare och elever åt att tillsammans på ett vetenskapligt sätt granska vilka nyheter som finns i unga människors digitala nyhetsflöden och hur trovärdiga ungdomarna själva anser att nyheterna är inför valet 2018.

Copyright © 2019 Nyhetsvärderaren. All Rights Reserved. | Nyhetsvärderaren by ellenfranzen
Scroll Up