ForskarFredags massexperiment 2017

Närmare 12 000 elever var anmälda till ForskarFredags massexperiment 2017, Nyhetsvärderaren! Tillsammans hjälpte de forskare att undersöka vilka nyheter som rör sig i ungas digitala flöden, och hur trovärdiga nyheterna är. En populärvetenskaplig rapporten publicerades den 18 april 2018.

ForskarFredags massexperiment 2017, Nyhetsvärderaren, handlade om ett högaktuellt ämne: källkritik i digitala medier. I Nyhetsvärderaren samarbetar forskare, lärare och elever för att tillsammans:

  • undersöka vilka nyheter som rör sig i högstadie- och gymnasieelevers nyhetsflöden
  • utveckla och testa ett verktyg för att lära elever källkritik i digitala medier.

Med hjälp av ett digitalt verktyg samlar eleverna in, kategoriserar och granskar nyheter på ett vetenskapligt sätt. Genom att delta tränar ungdomarna sin förmåga att källkritiskt granska nyheter i sina egna flöden, samtidigt som forskningen får nya kunskaper om vilka typer av nyheter som unga tar del av i olika kanaler.

Gott om trovärdig information på nätet

Det är viktigt att betona att det förstås också finns mängder av trovärdig information att hämta på nätet. Att dra slutsatsen att alla ljuger är lika fel som att förutsätta att alla talar sanning. Hotet från falska nyheter ska varken underskattas eller överdrivas. I massexperimentet Nyhetsvärderaren ser vi det som en utmaning som vi tillsammans hjälps åt att granska vetenskapligt. Läs gärna artikeln Gör eleverna till nyhetsgranskare i Lärarnas tidning om forskaren Thomas Nygren som är en av de som utvecklar 2017 års massexperiment med oss på VA.

Anmälan och praktisk information

Experimentet var anpassat för högstadie- och gymnasieelever och genomfördes under vecka 35 eller vecka 39 (varje lärare valde själv vad som passade schemat bäst). Det var kostnadsfritt att delta. En rapport om resultaten kommer att publiceras i början av 2018. Totalt tog experimentet cirka 120 minuter att genomföra (tiden kunde delas på flera lektioner). Nyhetsvärderaren vände sig enbart till elever på högstadium och gymnasium (Komvux och SFI kunde också delta).

Nyhetsvärderarens slutrapport – ForskarFredags massexperiment 2017:

Finns att ladda ner i pdf-format här.

Lärarhandledning

Här kan ni ladda ner:

  1. Lärarhandledningen, med experimentets bakgrund och praktiska instruktioner för hur det går till,
  2. en bildpresentation som du ska gå igenom med eleverna innan ni påbörjar experimentet,
  3. en lathund till de frivilliga statistikuppgifterna som finns med i slutet av lärarhandledningen, som en fördjupning av ämnet.

Vid frågor kring experimentet, kontakta Fredrik Brounéus, Vetenskap & Allmänhet, fredrik@v-a.se

Ett stort tack till alla elever och lärare som var med och forskade i 2017 års massexperiment!

Copyright © 2019 Nyhetsvärderaren. All Rights Reserved. | Nyhetsvärderaren by ellenfranzen
Scroll Up