Nyhetsvärderaren valspecial 2018

I Nyhetsvärderaren Valspecial var alla högstadie- och gymnasieklasser välkomna att delta (även Komvux och SFI). Själva nyhetsgranskningen genomfördes under vecka 36 (3–7 september) 2018. Som hjälp hade lärarna följande filer:

Vid frågor kring experimentet, kontakta Fredrik Brounéus, Vetenskap & Allmänhet, fredrik@v-a.se

Preliminära resultat från Nyhetsvärderaren valspecial:
Pålitliga politiska nyheter dominerar

Mest trovärdiga nyheter från etablerade medier. Så såg det politiska nyhetsflödet ut hos svenska tonåringar under valveckan, när 2 500 gymnasieelever hjälpte forskare att granska nyheterna i sina nyhetsflöden.

Sammanlagt granskade eleverna 1790 nyheter. Preliminära resultat visar att Aftonbladet var källan för nästan en tredjedel av nyheterna, följt av Expressen, SVT/SR, DN/SvD och nyhetssajten Nyheter24. Av dessa fick nyheter från SVT/SR högst betyg för sin trovärdighet (se figur 1).

Bland elevernas granskningar fanns även ett mindre antal icke trovärdiga nyheter, från sajter som Infowars, Fria Tider och Flashback.

Figur 1: Fördelning av trovärdiga nyheter efter nyhetsdomän.(Se bilden på egen sida)

Sjukvård, miljö och utbildning engagerade

I en inledande enkät fick eleverna ange vilka valfrågor som intresserade dem mest. De fem frågor som hamnade överst var sjukvård, miljö, skola/utbildning, invandring, samt jämställdhet/HBTQ-frågor.

En jämförelse med vad de hittade i sina flöden tyder på att mediebevakningen överlag inte helt svarade mot deras intressen (figur 2).

Forskarna ska nu analysera de inrapporterade nyheterna mer i detalj, för att bland annat se om trovärdigheten varierar beroende på vilken valfråga de handlar om.

Figur 2: Rankning av valfrågor och hur de lyfts upp i olika digitala flöden.
(Se bilden på egen sida)

 

Copyright © 2019 Nyhetsvärderaren. All Rights Reserved. | Nyhetsvärderaren by ellenfranzen
Scroll Up