Publikationer och vetenskapliga artiklar

Resultaten från forskningen i Nyhetsvärderaren har bland annat presenterats i vetenskapliga artiklar, konferensbidrag och bokkapitel. Fler publikationer är på gång och kommer att läggas in här allteftersom de blir klara.

Rapporter

Artiklar granskade med peer-review

  • Nygren, T., Brounéus, F., & Svensson, G. (2018). Diversity and credibility in young people’s news feeds: A foundation for teaching and learning citizenship in a digital era. Journal of Social Science Education, in print.
  • Nygren, T., & Guath, M. (2018). Swedish teenagers’ problems and abilities to determine digital news credibility. Nordicom Review 40 (2019) 1, pp. 23-42. doi: 10.2478/nor-2019-0002.

Tryckta monografier, bokkapitel och konferensbidrag


Övriga omnämnanden

Scroll Up