Kontakt

På denna sida hittar du mer information om samtliga deltagare i projektet Nyhetsvärderaren. Kontakta oss gärna om det är något du undrar eller vill kommentera.

Är du journalist eller söker kontaktuppgifter för press & media? Klicka här.

 

Thomas Nygren

Projektledare och forskare
thomas.nygren@edu.uu.se

Thomas Nygren är docent i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.

Hans forskningsintresse omfattar digitaliseringens effekter på undervisning, kritiskt tänkande och mänskliga rättigheter. Hans tidigare forskning har publicerats i böcker och tidskrifter om historieundervisning, digital humaniora, historia, media och utbildningsvetenskap.

Hans aktuella forskningsprojekt undersöker, förutom Nyhetsvärderaren, elevers läskunnighet i nya medier, globalt medborgarskap i nio länder och kritiskt tänkande över ämnesgränser.

Fredrik Brounéus

Projektkoordinator
fredrik@v-a.se
070-799 07 91

Fredrik Brounéus är utredare och pressansvarig på Vetenskap & Allmänhet, VA. Han har varit projektledare för flera av ForskarFredags massexperiment bland andra Nyhetsvärderaren 2017.

Mona Guath

Forskare
mona.guath@psyk.uu.se

Mona Guath är Fil. Dr och forskar vid Institutionen för psykologi, Avdelningen för Perceptions- och kognitionspsykologi och Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.

Hennes forskningsintressen omfattar komplex beslutsfattande och informationsprocessande i digitala miljöer. Tidigare forskning omfattar studier om hur digital feedback kan underlätta minskning av elkonsumtion och hur källa och presentationsformat påverkar hur människor tar till sig informationen.

Aktuella projekt är Nyhetsvärderaren och miljövänliga nudges i en online-miljö.

• Anton Axelsson

Forskare
anton.axelsson@it.uu.se

Anton Axelsson är Fil. Dr och forskare med specialinriktning mot människa-datorinteraktion vid Avdelningen för visuell information och interaktion och Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier på Uppsala universitet.

Daniel Eriksson

Utvecklare
daniel.eriksson@ri.se

Daniel Eriksson är utvecklare på forskningsinstitutet RISE. Han har byggt om verktyget och databasen som grundas i Martin Törnros tidigare version av Nyhetsverderaren.

Nina Lemon

Interaktionsdesigner
nina.lemon@ri.se

Nina Lemon är interaktionsdesigner på forskningsinstitutet RISE, och är i detta projekt behjälplig i arbetet med hemsidan och dess innehåll.

Lotta Tomasson

Kommunikationsstrateg
lotta@v-a.se

Lotta Tomasson är Vetenskap & Allmänhets kommunikationsstrateg, och har varit projektledare för flera av ForskarFredags massexperiment.

Hon var med och utvecklade ForskarFredags massexperiment i Sverige efter det första nordiska samarbetet 2009 om Klassrumsmiljön.

Scroll Up