Kontakt

Här finns lite mer information om medarbetarna i projektet Nyhetsvärderaren. Kontakta oss gärna om du har några frågor eller kommentarer!

Thomas Nygren

Projektledare och forskare
thomas.nygren@edu.uu.se

Thomas Nygren är professor i didaktik med inriktning mot samhällskunskap och historia  vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. Hans forskningsintresse omfattar digitaliseringens effekter på undervisning, kritiskt tänkande och mänskliga rättigheter. Hans tidigare forskning har publicerats i böcker och tidskrifter om historieundervisning, digital humaniora, historia, media och utbildningsvetenskap. Hans aktuella forskningsprojekt undersöker, förutom Nyhetsvärderaren, elevers läskunnighet i nya medier, globalt medborgarskap i nio länder och kritiskt tänkande över ämnesgränser.

Fredrik Brounéus

Projektkoordinator & pressansvarig

Fredrik Brounéus är utredare och pressansvarig på Vetenskap & Allmänhet, VA. Han har varit projektledare för flera av ForskarFredags massexperiment bland andra Nyhetsvärderaren 2017.

Lotta W Tomasson

Kommunikationsstrateg
lotta@v-a.se

Lotta W Tomasson är kommunikationsstrateg på Vetenskap & Allmänhet, VA och har arbetat med flera av föreningens massexperiment.

Carl-Anton Werner Axelsson

Forskare
anton.axelsson@it.uu.se

Carl-Anton Werner Axelsson är Fil. Dr och forskare med specialinriktning mot människa-datorinteraktion vid Avdelningen för visuell information och interaktion och Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier på Uppsala universitet.

Nina Lemon

Interaktionsdesigner
nina.lemon@ri.se

Nina Lemon är interaktionsdesigner på forskningsinstitutet RISE och enheten Teknologier för interaktion. Har varit behjälplig i vidareutvecklingen av verktyget tillsammans med Daniel och Hanna Nordenö.

Daniel Eriksson

Utvecklare
daniel.eriksson@ri.se

Daniel Eriksson är utvecklare på forskningsinstitutet RISE. Han har byggt om verktyget och databasen som grundas i Martin Törnros tidigare version av Nyhetsvärderaren.