Undervisa med Nyhetsvärderaren

Med Nyhetsvärderarens fördjupningsdel kan du som lärare eller kursledare låta dina elever granska nyheter från sina egna flöden, eller en uppsättning nyheter som du som lärare har valt ut på förhand.

Här kan du till exempel välja ut ett antal nyheter kring ett visst tema (t.ex. klimatförändringar, kost, politik eller vaccin) som eleverna får arbeta med.

Hur du väljer att kombinera självtestet och fördjupningsdelen är upp till dig, men förslagsvis kan eleverna först genomföra självtestet, och därefter gå vidare till att arbeta i grupp med fördjupnings delen.

Till förjupningsdelen hör även en statistiksida, där du och eleverna kan få en samlad bild över elevernas granskningar. Sidan är avsedd att  användas dels som gemensamt diskussionsunderlag efter genomförd fördjupningsdel, och dels för att elever själva ska kunna utforska olika frågeställningar kring nyheternas trovärdighet.

Elever på Vasaskolan i Gävle forskar med Nyhetsvärderaren. Foto: Thomas Nygren.

Att använda fördjupningsdelen

Du som lärare eller kursledare loggar in som ”Testledare”. Väl inloggad kan du skapa övningar för dina klasser, administrera användare, se statistiken från övningarna och mycket mer. När du är inloggad i verktyget hittar du även mer detaljerad information om hur du använder verktyget under fliken ”Handledning”.

Lärarhandledning

I vår lärarhandledning hittar du förslag på hur du och din klass kan arbeta med Nyhetsvärderaren, mer information om källkritik och trovärdighet på nätet, samt mer information om forskningen som Nyhetsvärderaren bygger på.

Ladda ner lärarhandledningen här (pdf)

Scroll Up