Bättre källkritik online med Nyhetsvärderaren!

Nyhetsvärderaren är ett verktyg som lär ut en evidensbaserad metod för källkritik på nätet. Verktyget kan användas av lärare och kursledare för att undervisa om källkritik, men också av alla som på egen hand vill träna upp sin källkritiska förmåga. Flera år av forskning och utveckling ligger bakom verktyget, som är gratis  att använda.

Nyhetsvärderaren består av två delar som kan kombineras eller användas oberoende av varandra. 

  1. självtestet möter du ett antal nyhetsinlägg som har delats via sociala medier. Din uppgift är att avgöra sanningshalten i nyheterna. Samtidigt får du handfasta tips om hur du kan bli bättre på att upptäcka falska nyheter.
  2. Fördjupningsdelen är särskilt utformad för skolor och kursverksamheter. Här arbetar elever i grupp för att granska nyheter från sina egna flöden, eller en uppsättning nyheter som läraren/ledaren har valt ut på förhand. 

Nyhetsvärderaren är ett samarbete mellan den ideella organisationen Vetenskap & AllmänhetUppsala universitet och RISE Research Institutes of Sweden. Projektet finansieras av Vinnova och Uppsala universitet.