Källkritik och trovärdighet

Med Nyhetsvärderarens självtest kan du testa och öva upp din förmåga att granska nyheter digitalt. Foto: Thomas Nygren.

Metoder för att avgöra trovärdighet

Forskning om källkritik tyder på att det är svårt att tolka nyheter på ett bra sätt – oavsett om man är barn, tonåring eller professor. Alla kan luras av vinklade och falska nyheter. Det bästa sättet att avgöra om nyheter går att lita på eller ej är att följa vissa vetenskapliga principer och hantera nyheter på samma sätt som professionella faktagranskare.

För att kritiskt utvärdera en nyhet behöver vi:

  • Lära oss ett nytt tankesätt
  • Träna upp den kritiska blicken
  • Använda nätets resurser som stöd (Wineburg & McGrew, 2016).

Det är främst tre frågor som är viktiga att tänka på när man på ett vetenskapligt sätt värderar nyheters trovärdighet:

  1. Vem är avsändaren och vilka avsikter har hen? Använd sökmotorer (som Google) och uppslagsverk (som Wikipedia) för att ta reda på hur trovärdig avsändaren är, och om hen kan ha grumliga avsikter.
  2. Vilka bevis finns för olika påståenden i nyheten? Hur trovärdiga är bevisen som nyheten använder? Är det t.ex. forskningsresultat, statistik från myndigheter eller personliga berättelser?
  3. Vad säger andra oberoende källor? Undersök hur nyheten framställs i andra oberoende källor, till exempel trovärdiga nyhetsbyråer.

Det räcker alltså inte att läsa nyheten noggrant eller att klicka sig vidare på samma sajt. För att avgöra trovärdigheten måste man lämna sidan och hitta andra uppgifter på andra webbplatser.

Att avgöra trovärdigheten på en nyhet kan verka enkelt, men det krävs fokus och erfarenhet för att ingående granska en nyhet. Man behöver dessutom viljan och förmågan att lämna den sida man är på, för att aktivt söka reda på annan information. I den digitala världen är detta särskilt svårt eftersom onlinemedier stimulerar en snabb och ytlig informationshantering, genom braskande rubriker, korta texter, och vinklade träfflistor baserade på popularitet och nätvanor hos användaren.

Det är viktigt att komma ihåg att det förstås också finns mängder av trovärdig information att hämta på nätet. Att dra slutsatsen att alla ljuger är lika fel som att förutsätta att alla talar sanning. Hotet från falska nyheter ska varken underskattas eller överdrivas. I Nyhetsvärderaren ser vi det som en utmaning som vi tillsammans hjälps åt att granska vetenskapligt.