Samarbete

Många ungdomar får nyheter via webb och sociala medier snarare än traditionella medier. Samtidigt används kanalerna av destruktiva rörelser för att sprida rädsla och fördomar med falska nyheter. För att hantera samhällsutmaningen med falska nyheter och faktaresistens har vi utvecklat det digitala verktyget Nyhetsvärderaren.

Verktyget stödjer ungas granskningar av nyhetsflöden och är även en användarvänlig databas där granskade nyheter kan utforskas av ungdomarna själva. Utformning och innehåll är baserade på aktuell forskning om ungas svårigheter att granska nyheter online och betydelsen av deras egen aktiva bearbetning av sina nyhetsflöden. Verktyget skapar en dynamisk kontaktyta mellan utbildning och forskning, och stimulerar eleverna till ett aktivt engagemang där de kan jämföra egna utvärderingar med andra elevers granskningar. Den aktuella information om trovärdiga och falska nyheter i ungas medieflöden som samlas i verktyget kan användas i undervisning, forskning och journalistik. I projektets första steg har 6000 ungdomar testat verktyget med gott resultat.

Vi har nu visat att Nyhetsvärderaren kan bidra till vår vision: ett mer faktabaserat öppet demokratiskt samhälle.

Verktyget uppdateras och utvecklas nu för nationell och internationell spridning. Databasens presentation av statistik förfinas för ökad användbarhet och förståelse. Delar av den tekniska grunden byggs om med fokus på stabilitet, skalbarhet och användbarhet. Verktyget studeras nu också med avseende på användbarhet och effekt.

Vill du samarbeta med oss? Kontakta ……

Copyright © 2019 Nyhetsvärderaren. All Rights Reserved. | Nyhetsvärderaren by ellenfranzen
Scroll Up