Undervisa med Nyhetsvärderaren

Med Nyhetsvärderarens fördjupningsdel kan du som lärare eller kursledare låta dina elever granska nyheter från sina egna flöden, eller en uppsättning nyheter som du har valt ut på förhand.

Du kan till exempel välja ut nyheter kring ett visst tema (covid-vaccin, klimatförändringar, kost, m.m.), eller utifrån genre (ledare, insändare, nyhetsartikel).

Hur du väljer att kombinera självtestet och fördjupningsdelen är upp till dig, men förslagsvis kan eleverna först genomföra självtestet, och därefter gå vidare till att arbeta i grupp med fördjupningsdelen.

Till förjupningsdelen hör även en resultatsida , där du och eleverna kan få en samlad bild över elevernas granskningar. Sidan är avsedd att  användas dels som gemensamt diskussionsunderlag efter genomförd fördjupningsdel, och dels för att elever själva ska kunna utforska olika frågeställningar kring nyheternas trovärdighet. 

Elever på Vasaskolan i Gävle forskar med Nyhetsvärderaren. Foto: Thomas Nygren.
Elever på Vasaskolan i Gävle forskar med Nyhetsvärderaren. Foto: Thomas Nygren.

Att använda fördjupningsdelen

Lärarhandledning

Du som lärare eller kursledare skapar ett konto och loggar in som ”Testledare”. Väl inloggad kan du skapa övningar för dina klasser, administrera användare, se resultaten från övningarna och mycket mer. 

I vår lärarhandledning hittar du förslag på hur du och din klass kan arbeta med Nyhetsvärderaren, mer information om källkritik och trovärdighet på nätet, samt om forskningen som Nyhetsvärderaren bygger på.

-> Ladda ner lärarhandledningen här (pdf)

Instruktionsvideo: