Om projektet

I Nyhetsvärderaren deltar forskare från Uppsala universitet, utvecklare och interaktionsdesigners på forskningsinstitutet RISE, och kommunikationsexperter på ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet. Syftet är att utveckla ett verktyg som kan användas för att lära ut digital källkritik till både skolelever och allmänheten.

Forskning om källkritik har visat att det bästa sättet för att avgöra om en nyhet går att lita på eller ej, är att arbeta på samma sätt som professionella faktagranskare. Det är detta arbetssätt som verktyget ska lära ut. I verktyget ska man även kunna testa sin egen källkritiska förmåga, och granska nyheterna i sitt eget digitala nyhetsflöde.

Projektet pågick till år 2021, då en färdig version av verktyget gjordes tillgänglig för skolor och allmänheten. Nyhetsvärderaren finansierades av Vinnova och Uppsala universitet.

Sidan lever vidare. 

Från 2022 fortsätter vi med medel från Uppsala universitet och Skolforskningsinstitutet att uppdatera sidan med viss information och  några nya övningar om konflikten i Ukraina. Vi fokuserar främst på att verktygen ska vara uppdaterade och funktionella att använda de närmaste åren. Projektledare är Thomas Nygren, professor i didaktik med inriktning mot historia och samhällskunskap vid Uppsala universitet.

Bakgrund

Nyhetsvärderaren startade 2017 som ett så kallat massexperiment  som en del av vetenskapsfestivalen ForskarFredag. Då hjälpte över 5 000 elever till att testa verktyget på sina egna nyheter. Inför valet 2018 genomfördes Nyhetsvärderaren Valspecial, där elever hjälpte till att undersöka vilka politiska nyheter som fanns i deras flöden, och hur hur trovärdiga dessa var.