Forskning

Det som gör Nyhetsvärderaren unikt som källkritiskt verktyg är att det är helt baserat på forskning och vetenskap. Forskning ligger till grund för metoden som verktyget bygger på, och alla delar av verktyget testas i vetenskapliga studier för att se att det fungerar som det ska.

Forskarna som deltar i Nyhetsvärderaren har olika bakgrund och expertis. Här ingår till exempel psykologi, kommunikation och media, artificiell intelligens, pedagogik samt historia. Läs mer om forskarnas respektive områden under Kontakt.

I Nyhetsvärderaren undersöker forskarna olika frågeställningar, som till exempel:

Vilka nyheter rör sig i ungdomars digitala nyhetsflöden, och hur trovärdiga är dessa? Detta ger en viktig bild av hur stor utmaningen med falska nyheter faktiskt är för ungdomar.

Hur duktiga anser ungdomar och andra att de är på digital källkritik? Och hur väl stämmer detta överens med verkligheten? För att verktyget ska ha rätt nivå och innehåll är det nödvändigt att veta vilka faktiska kunskaper och vilken självbild de som ska använda verktyget har i dagsläget.

Blir man bättre på digital källkritik genom att använda Nyhetsvärderaren? Användarnas källkritiska förmåga undersöks före och efter användning av verktyget, för att undersöka vilka effekter verktyget har – och inte har.