Publikationer och vetenskapliga artiklar

Resultaten från forskningen i Nyhetsvärderaren har bland annat presenterats i vetenskapliga artiklar, konferensbidrag och bokkapitel. Fler publikationer är på gång och kommer att läggas in här allteftersom de blir klara.

Rapporter

Artiklar granskade med peer-review

Tryckta monografier, bokkapitel och konferensbidrag


Övriga omnämnanden