Medborgarforskning

Nyhetsvärderaren är ett exempel på medborgarforskning, eller citizen science där forskare och icke-forskare tar fram ny kunskap tillsammans.

Ofta handlar det om att icke-forskare hjälper forskare samla in eller klassificera stora mängder data. Det kan till exempel vara att räkna pingviner på fotografier, bedöma formen på galaxer, transkribera gammal handskrift eller att rapportera in växt- eller djurarter som man hittar i naturen. Många olika projekt går att delta i via webben.

I massexperimentet Nyhetsvärderaren 2017 hjälptes forskare, lärare och elever åt att tillsammans på ett vetenskapligt sätt granska vilka nyheter som finns i unga människors digitala nyhetsflöden och hur trovärdiga ungdomarna själva anser att nyheterna är.

I Nyhetsvärderaren valspecial 2018 hjälptes forskare, lärare och elever åt att tillsammans på ett vetenskapligt sätt granska vilka nyheter som finns i unga människors digitala nyhetsflöden och hur trovärdiga ungdomarna själva anser att nyheterna är inför valet 2018.

Flera tusen elever deltog vid respektive omgång och gav därmed ett viktigt bidrag till forskningen i projektet. Läs mer om medborgarforskning som koncept här.