Nyhetsvärderaren Valspecial 2018

Preliminära resultat från Nyhetsvärderaren valspecial:
Pålitliga politiska nyheter dominerar

Mest trovärdiga nyheter från etablerade medier. Så såg det politiska nyhetsflödet ut hos svenska tonåringar under valveckan, när 2 500 gymnasieelever hjälpte forskare att granska nyheterna i sina nyhetsflöden.

Sammanlagt granskade eleverna 1790 nyheter. Preliminära resultat visar att Aftonbladet var källan för nästan en tredjedel av nyheterna, följt av Expressen, SVT/SR, DN/SvD och nyhetssajten Nyheter24. Av dessa fick nyheter från SVT/SR högst betyg för sin trovärdighet (se figur 1).

Bland elevernas granskningar fanns även ett mindre antal icke trovärdiga nyheter, från sajter som Infowars, Fria Tider och Flashback.

Figur 1: Fördelning av trovärdiga nyheter efter nyhetsdomän.(Se bilden på egen sida)

Sjukvård, miljö och utbildning engagerade

I en inledande enkät fick eleverna ange vilka valfrågor som intresserade dem mest. De fem frågor som hamnade överst var sjukvård, miljö, skola/utbildning, invandring, samt jämställdhet/HBTQ-frågor.

En jämförelse med vad de hittade i sina flöden tyder på att mediebevakningen överlag inte helt svarade mot deras intressen (figur 2).

Forskarna ska nu analysera de inrapporterade nyheterna mer i detalj, för att bland annat se om trovärdigheten varierar beroende på vilken valfråga de handlar om.

Figur 2: Rankning av valfrågor och hur de lyfts upp i olika digitala flöden.
(Se bilden på egen sida)

Samarbete mellan elever, lärare och forskare

Nyhetsvärderaren handlar om källkritik i digitala medier. I projektet samarbetar forskare, lärare och elever för att tillsammans:

  • undersöka vilka nyheter som rör sig i svenska tonåringars nyhetsflöden
  • utveckla ett verktyg för att lära elever källkritik i digitala medier.

Med hjälp av ett digitalt verktyg samlar eleverna in, kategoriserar och analyserar nyheter på ett vetenskapligt sätt. På detta sätt får de träning i att källkritiskt granska nyheter i sina egna flöden, samtidigt som de bidrar till ny kunskap om vilka slags nyheter unga tar del av.

Nyhetsvärderaren Valspecial är ett samarbete mellan ideella föreningen Vetenskap &; Allmänhet, Uppsala universitet och forskningsinstitutet RISE Interactive. Projektet finansieras av Vinnova och Uppsala universitet.

Info och filer

 

I Nyhetsvärderaren Valspecial var alla högstadie- och gymnasieklasser välkomna att delta (även Komvux och SFI). Själva nyhetsgranskningen genomfördes under vecka 36 (3–7 september). Som hjälp hade lärarna följande filer:

 

Vid frågor kring experimentet, kontakta Fredrik Brounéus, Vetenskap & Allmänhet, fredrik@v-a.se