Samarbete

Nyhetsvärderaren är ett samarbetsprojekt, projektet bygger därtill på en kontinuerlig kontakt med lärare och elever i svenska grund- och gymnasieskolor – utan deras hjälp hade projektet inte gått att genomföra.

I den vidare utvecklingen av verktyget, samt för distribution och finansiering är vi öppna för samarbeten i olika former. Om du tror att din organisation skulle kunna bidra till någon av dessa, eller andra aspekter av Nyhetsvärderaren så får du gärna höra av dig till oss! Se mer under Kontakt.