Nyhetsvärderaren

Forskning om digital källkritik

Nyhetsvärderaren ValspecialNYHETSVÄRDERAREN VALSPECIAL Var med och forska om digital källkritik

Den 9 september 2018 avgörs vem som ska styra Sverige de kommande fyra åren. Samtidigt ser vi hur falska och hårt vinklade nyheter används för att påverka utgången i politiska val i omvärlden. Hur kommer det att se ut inför valet? Var med och hjälp forskare granska nyheter i Nyhetsvärderaren valspecial!

Massexperimentet Nyhetsvärderaren blev en succé 2017. Tusentals elever och lärare runt om i Sverige hjälpte till att ta fram ny kunskap om vilka nyheter som rör sig i ungas nyhetsflöden och hur trovärdiga de är. Resultatet kan du läsa om här:
https://forskarfredag.se/forskarfredags-massexperiment/nyhetsvarderaren/

I år fortsätter forskningen i Nyhetsvärderaren valspecial. Här ska vi undersöka hur den digitala nyhetsfloden ser ut veckan närmast före valet 2018. Vilka slags nyheter förekommer? Hur trovärdiga är de? Var delas de?

Samarbete mellan elever, lärare och forskare

Nyhetsvärderaren handlar om källkritik i digitala medier. I projektet samarbetar forskare, lärare och elever för att tillsammans:

  • undersöka vilka nyheter som rör sig i svenska tonåringars nyhetsflöden
  • utveckla ett verktyg för att lära elever källkritik i digitala medier.

Med hjälp av ett digitalt verktyg samlar eleverna in, kategoriserar och analyserar nyheter på ett vetenskapligt sätt. På detta sätt får de träning i att källkritiskt granska nyheter i sina egna flöden, samtidigt som de bidrar till ny kunskap om vilka slags nyheter unga tar del av.

Info och filer

I Nyhetsvärderaren Valspecial är alla högstadie- och gymnasieklasser som anmält sig välkomna att delta (även Komvux och SFI). Experimentet tar totalt cirka 120 minuter och tiden kan delas på flera lektioner. Själva nyhetsgranskningen behöver dock genomföras under vecka 36 (3–7 september). Som hjälp finns följande filer:

  • Lärarhandledningen, med experimentets bakgrund och praktiska instruktioner för hur det går till,
  • en bildpresentation som du ska gå igenom med eleverna innan ni påbörjar experimentet,
  • en lathund till de frivilliga statistikuppgifterna som finns med i slutet av lärarhandledningen, som en fördjupning av ämnet.

Vid frågor om experimentet, kontakta projektledare Fredrik Brounéus,fredrik@v-a.se

Framsida

Nyhetsvärderaren Falska nyheter kan lura vem som helst

I dagens medielandskap får många människor, särskilt ungdomar, ofta information om aktuella händelser genom internetsajter och sociala medier. Samtidigt använder olika aktörer medierna för att sprida rädsla och fördomar via falska nyheter. Forskning om källkritik tyder på att det inte räcker med hög utbildning och ett allmänt kritiskt förhållningssätt för att kunna tolka nyheter på ett bra sätt. Alla kan luras av falska nyheter – oavsett om man är grundskoleelev eller professor. Det bästa sättet att avgöra om nyheter går att lita på eller ej är att följa vissa vetenskapliga principer. Dessa principer används i Nyhetsvärderaren och finns förklarade i det material som vi använder.

Gott om trovärdiga nyheter

Det är viktigt att minnas att det förstås också finns mängder av trovärdig information på nätet. Att tro att alla ljuger är lika fel som att förutsätta att alla talar sanning. Hotet från falska nyheter ska varken underskattas eller överdrivas. I Nyhetsvärderaren ser vi falska nyheter som en utmaning som vi tillsammans hjälps åt att granska vetenskapligt.

Nyhetsvärderaren är ett samarbete mellan Vetenskap & Allmänhet, Uppsala universitet och RISE Interactive. Projektet finansieras av Vinnova och Uppsala universitet.

Copyright © 2018 Nyhetsvärderaren. All Rights Reserved. | Nyhetsvärderaren by ellenfranzen
Scroll Up