Bättre källkritik online med Nyhetsvärderaren!

Det är lätt att luras av falska nyheter på nätet. Men med rätt metod och lite övning kan vi alla bli bättre på digital källkritik. Nyhetsvärderaren är ett evidensbaserat verktyg som hjälper till med just detta.

Som privatperson kan du använda Nyhetsvärderarens självtest för att se hur vass du är på att upptäcka falska nyheter, och få tips om hur du kan bli ännu bättre.

Du som är lärare eller kursledare kan dela självtestet med dina elever, men också använda Nyhetsvärderarens fördjupningsdel. I denna får eleverna jobba i grupp med att granska nyheter i sina egna nyhetsflöden, eller ett urval av nyheter som du själv bestämmer på förhand. 

Nyhetsvärderaren är ett forskningsbaserat verktyg med bevisad effekt på användarens källkritiska förmåga. Du kan läsa mer om utvecklingen av Nyhetsvärderaren här.

Nyhetsvärderaren är utvecklat av Uppsala universitet, ideella organisationen Vetenskap & Allmänhet, och forskningsinstitutet RISE. Projektet är finansierat av Vinnova och Uppsala universitet.

Frågor eller funderingar? Kontakta oss!

Scroll Up