Nyhetsvärderaren

Forskning om digital källkritik

Nyhetsvärderaren Valspecial

Preliminära resultat från Nyhetsvärderaren valspecial:
Pålitliga politiska nyheter dominerar

Mest trovärdiga nyheter från etablerade medier. Så såg det politiska nyhetsflödet ut hos svenska tonåringar under valveckan, när 2 500 gymnasieelever hjälpte forskare att granska nyheterna i sina nyhetsflöden.

Sammanlagt granskade eleverna 1790 nyheter. Preliminära resultat visar att Aftonbladet var källan för nästan en tredjedel av nyheterna, följt av Expressen, SVT/SR, DN/SvD och nyhetssajten Nyheter24. Av dessa fick nyheter från SVT/SR högst betyg för sin trovärdighet (se figur 1).

Bland elevernas granskningar fanns även ett mindre antal icke trovärdiga nyheter, från sajter som Infowars, Fria Tider och Flashback.

Figur 1: Fördelning av trovärdiga nyheter efter nyhetsdomän.(Se bilden på egen sida)

Sjukvård, miljö och utbildning engagerade

I en inledande enkät fick eleverna ange vilka valfrågor som intresserade dem mest. De fem frågor som hamnade överst var sjukvård, miljö, skola/utbildning, invandring, samt jämställdhet/HBTQ-frågor.

En jämförelse med vad de hittade i sina flöden tyder på att mediebevakningen överlag inte helt svarade mot deras intressen (figur 2).

Forskarna ska nu analysera de inrapporterade nyheterna mer i detalj, för att bland annat se om trovärdigheten varierar beroende på vilken valfråga de handlar om.

Figur 2: Rankning av valfrågor och hur de lyfts upp i olika digitala flöden.
(Se bilden på egen sida)

Samarbete mellan elever, lärare och forskare

Nyhetsvärderaren handlar om källkritik i digitala medier. I projektet samarbetar forskare, lärare och elever för att tillsammans:

  • undersöka vilka nyheter som rör sig i svenska tonåringars nyhetsflöden
  • utveckla ett verktyg för att lära elever källkritik i digitala medier.

Med hjälp av ett digitalt verktyg samlar eleverna in, kategoriserar och analyserar nyheter på ett vetenskapligt sätt. På detta sätt får de träning i att källkritiskt granska nyheter i sina egna flöden, samtidigt som de bidrar till ny kunskap om vilka slags nyheter unga tar del av.

Nyhetsvärderaren Valspecial är ett samarbete mellan ideella föreningen Vetenskap &; Allmänhet, Uppsala universitet och forskningsinstitutet RISE Interactive. Projektet finansieras av Vinnova och Uppsala universitet.

Info och filer

I Nyhetsvärderaren Valspecial var alla högstadie- och gymnasieklasser välkomna att delta (även Komvux och SFI). Själva nyhetsgranskningen genomfördes under vecka 36 (3–7 september). Som hjälp hade lärarna följande filer:

  • Lärarhandledningen, med experimentets bakgrund och praktiska instruktioner för hur det går till,
  • en bildpresentation som du ska gå igenom med eleverna innan ni påbörjar experimentet,
  • en lathund till de frivilliga statistikuppgifterna som finns med i slutet av lärarhandledningen, som en fördjupning av ämnet.

Vid frågor kring experimentet, kontakta Fredrik Brounéus, Vetenskap & Allmänhet, fredrik@v-a.se

Framsida

Nyhetsvärderaren Falska nyheter kan lura vem som helst

I dagens medielandskap får många människor, särskilt ungdomar, ofta information om aktuella händelser genom internetsajter och sociala medier. Samtidigt använder olika aktörer medierna för att sprida rädsla och fördomar via falska nyheter. Forskning om källkritik tyder på att det inte räcker med hög utbildning och ett allmänt kritiskt förhållningssätt för att kunna tolka nyheter på ett bra sätt. Alla kan luras av falska nyheter – oavsett om man är grundskoleelev eller professor. Det bästa sättet att avgöra om nyheter går att lita på eller ej är att följa vissa vetenskapliga principer. Dessa principer används i Nyhetsvärderaren och finns förklarade i det material som vi använder.

Gott om trovärdiga nyheter

Det är viktigt att minnas att det förstås också finns mängder av trovärdig information på nätet. Att tro att alla ljuger är lika fel som att förutsätta att alla talar sanning. Hotet från falska nyheter ska varken underskattas eller överdrivas. I Nyhetsvärderaren ser vi falska nyheter som en utmaning som vi tillsammans hjälps åt att granska vetenskapligt.

Nyhetsvärderaren är ett samarbete mellan Vetenskap & Allmänhet, Uppsala universitet och RISE Interactive. Projektet finansieras av Vinnova och Uppsala universitet.

Copyright © 2019 Nyhetsvärderaren. All Rights Reserved. | Nyhetsvärderaren by ellenfranzen
Scroll Up