ForskarFredags massexperiment 2017

Närmare 12 000 elever var anmälda till ForskarFredags massexperiment 2017, Nyhetsvärderaren! Tillsammans hjälpte de forskare att undersöka vilka nyheter som rör sig i ungas digitala flöden, och hur trovärdiga nyheterna är. En populärvetenskaplig rapporten publicerades den 18 april 2018.

Varje år sedan 2009 har Vetenskap & Allmänhet koordinerat ett nationellt massexperiment för skolor som en del av vetenskapsfestivalen ForskarFredag. I massexperimenten hjälper svenska lärare och skolelever forskare med riktig forskning om olika ämnen. Genom att delta får eleverna en introduktion till vetenskaplig metod och en inblick i forskares systematiska arbetsmetoder. Forskarna får hjälp med att samla in stora mängder data, medan lärarna får tillgång till forskningsbaserat material att integrera i undervisningen.

Under årens lopp har tiotusentals svenska elever bidragit till forskning om till exempel nyckelpigor och artificiell intelligens, analoga anslagstavlor, höstförändringar hos lövträd och nedbrytning av växtmaterial i jord.

Nyhetsvärderaren & Nyhetsvärderaren Valspecial

År 2017 handlade massexperimentet om digital källkritik och gick under namnet Nyhetsvärderaren. Här grundades samarbetet mellan Uppsala universitet, RISE Interactive och Vetenskap & Allmänhet. I massexperimentet hjälpte cirka 5 000 högstadie- och gymnasieelever till att granska trovärdigheten i sina egna nyhetsflöden. Läs om resultaten från Nyhetsvärderaren här.

Året därpå, 2018, genomfördes en fristående uppföljning på massexperimentet – Nyhetsvärderaren Valspecial. Här granskade eleverna vilka politiska nyheter som fanns i deras digitala nyhetsflöden veckan inför riksdagsvalet, samt hur trovärdiga dessa var. Läs om resultaten från Nyhetsvärderaren Valspecial här.

Experimenten fick stort genomslag i massmedierna, med många artiklar och inslag i tidningar, radio och TV. Se mer under Urval i mediabevakning.

Gott om trovärdig information på nätet

Det är viktigt att betona att det förstås också finns mängder av trovärdig information att hämta på nätet. Att dra slutsatsen att alla ljuger är lika fel som att förutsätta att alla talar sanning. Hotet från falska nyheter ska varken underskattas eller överdrivas. I massexperimentet Nyhetsvärderaren ser vi det som en utmaning som vi tillsammans hjälps åt att granska vetenskapligt. Läs gärna artikeln Gör eleverna till nyhetsgranskare i Lärarnas tidning om forskaren Thomas Nygren.

Anmälan och praktisk information

Experimentet var anpassat för högstadie- och gymnasieelever och genomfördes under vecka 35 eller vecka 39 (varje lärare valde själv vad som passade schemat bäst). Det var kostnadsfritt att delta.  Totalt tog experimentet cirka 120 minuter att genomföra (tiden kunde delas på flera lektioner). Nyhetsvärderaren vände sig enbart till elever på högstadium och gymnasium (Komvux och SFI kunde också delta).

Nyhetsvärderarens slutrapport – ForskarFredags massexperiment 2017:

Finns att ladda ner i pdf-format här.

Lärarhandledning

Här kan ni ladda ner:

Vid frågor kring experimentet, kontakta Fredrik Brounéus, Vetenskap & Allmänhet, fredrik@v-a.se

Ett stort tack till alla elever och lärare som var med och forskade i 2017 års massexperiment!